Welcome to Yokar International Limited!
Contact Us Home > Contact Us > Contact us
Company Name: Yokar International Limited
Address: Room 710, Rongchao Xincheng Building, Longcheng Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, China.
Tel: +86-755-82790298
Fax: +86-755-82790299
E-mail: yokar@yokar.cnsales@yokar.cn
P.C.: 518040

 

 
Contact Us
Room 710, Rongchao Xincheng Building, Longcheng Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, China.
Tel:+86-755-82790298
Fax:+86-755-82790299
Attention
Micro-Blog:
WeChat Public No: